Conferinţa Internaţională “Cartografierea - între cadrul geografic şi codurile culturii”

Muzeul Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală din Moldova În colaborare cu:
Academia de Ştiinţe din Moldova,Academia Română - Institutul de Geografie,Academia de Ştiinţe din Austria,Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru,Universitatea de Stat din Moldova,Universitatea de Stat Tiraspol,Universitatea Tehnică din Moldova,  Universitatea “Al. I. Cuza” din Iaşi,Trimetrica,Asociaţia de Geografie şi Etnologie din Moldova
Vă invită să participaţi şi să contribiuţi la organizarea:
Conferinţei Internaţionale “Cartografierea - între cadrul geografic şi codurile culturii”.